ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι στον ιστότοπο http://apps.athena.net.gr/pps αναρτήθηκαν από 8/5/2014  ενδεικτικά θέματα για τις εξετάσεις εισαγωγής στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία.

themata 2012 2013-gimnasio themata 2012 2013-likio themata endeiktika

Θέματα Γυμνασίου

Θέματα Λυκείου

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

    

Εκτύπωση
PDF
24
Οκτώβριος
2014

Αποτιμώντας την 1η φετινή Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες

Πριν από μερικές μέρες πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου μας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε σε θέματα που ανησυχούν κυρίως τους γονείς και που σχετίζονται με τον πειραματικό χαρακτήρα  Σχολείου μας. Ανάμεσα στα άλλα, ομολογούμε πως μας ξένισε το γεγονός ότι εκφράσθηκε με αδικαιολόγητα έντονο τρόπο η ανησυχία μερικών γονέων για τις νέες μεθόδους που χρησιμοποιούν κάποιοι καθηγητές στο σχολείο καθώς και ο φόβος τους για το αν θα «βγει η ύλη». Λαμβάνοντας υπ΄ όψη τις απόψεις και τις αιτιάσεις που αναπτύχθηκαν καθώς και το νομικό πλαίσιο των Πρότυπων – Πειραματικών Σχολείων αλλά και τις διακηρύξεις του υπουργείου, το κεντρικό σκεπτικό μας είναι το εξής:

Θεωρούμε πως οι γονείς που επέλεξαν να φοιτήσουν τα παιδιά τους σε «Σχολεία Αριστείας» (Πρότυπα – Πειραματικά) θα έπρεπε να είναι :

  • ανοιχτοί σε ζητήματα εκπαιδευτικού «πειραματισμού»
  • ευέλικτοι και δεκτικοί σε ζητήματα που αφορούν τον κοινωνικό χαρακτήρα του «Ανοικτού Σχολείου», κάτι το οποίο δεν προλάβαμε να συζητήσουμε καθώς η συζήτηση έλαβε στρεβλό προσανατολισμό.

Ιδιαιτέρως θετικό και ελπιδοφόρο ήταν το γεγονός ότι μια σημαντική μερίδα γονέων εξέφρασαν τη διάθεση τους για συνεισφορά, βοήθεια και συμμετοχή σε ενδεχόμενες πρωτοβουλίες. Όμως, η συμμετοχή μας, από αριθμητική άποψη, δεν εμπνέει εμπιστοσύνη για μια σύγχρονη αντίληψη λειτουργίας ενός Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Καθώς οι ανάγκες για συζήτηση, προβληματισμό και πειραματισμό (άρα και δράσεις) πληθαίνουν και καθώς η γενιά των παιδιών μας είναι αυτή που θα αναλάβει τα ηνία σε λίγες δεκαετίες, θεωρούμε πως η ανάγκη για συμμετοχή όλων μας με πολυποίκιλους τρόπους στο νέο εγχείρημα του Πρότυπου – Πειραματικού Σχολείου μας  είναι επιβεβλημένη... 

Share
Εκτύπωση
PDF
15
Οκτώβριος
2014

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ

Πρόσκληση

 

Οι σχολικές κοινότητες του Π.Π.ΓΕ.Λ. Ζαννείου και του Ζαννείου Π.Π. Γυμνασίου σας καλούν στην ενημέρωση-συζήτηση με θέμα: 

«ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ / ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΟΥΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ» 

που θα εισηγηθούν και θα συντονίσουν οι προσκεκλημένοι μας ειδικοί του Τμήματος Εφήβων-Νέων της Μονάδας Απεξάρτησης (18 άνω) του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής. 

Η ενημέρωση θα γίνει στο θέατρο του Ζαννείου Σχολείου, στις 22 Οκτωβρίου και ώρα 6.30 μ.μ. 

Ο Δ/ντης του Ζαννείου Π.Π. Γ/σίου                       Ο Δ/ντης του Π.Π. ΓΕ.Λ. Ζαννείου

  

Σ. Τσελέντης                                                                   Ι. Γράψας

 

Share
Εκτύπωση
PDF
07
Οκτώβριος
2014

Ομίλων δημιουργικότητας και αριστείας

Όμιλοι

(Οι προτεινόμενοι όμιλοι για το 2014-2015 ) (Αίτηση Συμμετοχής σε Όμιλο του ΠΠ Ζαννείου Γ/σιου Πειραιά)

Ο Σκοπός δημιουργίας των Ομίλων δημιουργικότητας και αριστείας

Για την ανάπτυξη των ιδιαίτερων ικανοτήτων και κλίσεων των μαθητών, τόσο του Π.Π.Σ. όσο και των δημόσιων σχολικών μονάδων της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής του, με απόφαση του ΕΠ.Ε.Σ., που εγκρίνεται από τη Δ.Ε.Π.Π.Σ. και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δημιουργούνται όμιλοι και ρυθμίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους. Οι όμιλοι λειτουργούν πέρα από το ωρολόγιο πρόγραμμα μία ή δύο φορές την εβδομάδα ο καθένας, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση.

Οι όμιλοι αφορούν γνωστικούς τομείς όπως τα μαθηματικά, οι φυσικές επιστήμες, η γλώσσα, η λογοτεχνία και λοιπά πεδία όπως τα εικαστικά, ο αθλητισμός κ.ά., ώστε να δημιουργούνται πυρήνες δημιουργικότητας και αριστείας που αξιοποιούν τις αυξημένες ικανότητες ορισμένων μαθητών, χωρίς να υπονομεύεται η κοινωνικοποίησή τους.

Αριθμός μαθητών, παρακολούθηση, ωράριο λειτουργίας

Για τις εγγραφές των μαθητών στους ομίλους, τις συνθήκες παρακολούθησης των
ομίλων και το ωράριο λειτουργίας τους ισχύουν τα εξής:
Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών για τη λειτουργία ενός ομίλου ορίζεται στους
11 και ο μέγιστος στους 20. Η τυχόν υπέρβαση του ορίου των 20 μαθητών,
λόγω ιδιαιτέρων συνθηκών που αφορούν στο πρόγραμμα και στη λειτουργία
του ομίλου, προϋποθέτει επαρκή αιτιολόγηση από τον υπεύθυνο
εκπαιδευτικό και εκτός από την απόφαση του ΕΠΕΣ απαιτείται και έγκριση
της ΔΕΠΠΣ. Το ίδιο ισχύει και για την περίπτωση που ο αριθμός των
μαθητών υπολείπεται των 11 μαθητών ανά τμήμα.

Οι όμιλοι, ανάλογα με το περιεχόμενο και τους στόχους τους, μπορεί να
προσφέρονται σε μαθητές για μια ή περισσότερες τάξεις.

Ένας μαθητής μπορεί να συμμετάσχει σε δύο ομίλους κατ’ ανώτατο όριο.
Η επιλογή των μαθητών γίνεται με δοκιμασίες ανίχνευσης δεξιοτήτων και
ενδιαφερόντων ανάμεσα στους μαθητές του σχολείου και των γειτονικών
σχολείων, εκτός και εάν ο υπεύθυνος του ομίλου προτείνει αιτιολογημένα
άλλες διαδικασίες επιλογής.

Οι όμιλοι λειτουργούν μετά το κανονικό ημερήσιο πρόγραμμα σε ωράριο
που καθορίζει κάθε σχολείο. Η λειτουργία τους όμως δεν κρίνεται σκόπιμο
να ξεκινά μετά τις 14.30 μ.μ.

Για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή των μαθητών στον όμιλο απαιτείται:
α) η συστηματική παρακολούθηση (ο μαθητής δεν μπορεί να απουσιάσει
πάνω από 8 ή 16 διδακτικές ώρες ετησίως, ανάλογα με το αν η διάρκεια του
προγράμματος είναι 40 ή 80 ώρες αντίστοιχα) και β) η εκπόνηση εργασιών ή
και η πραγματοποίηση οποιουδήποτε άλλου έργου τους ανατεθεί από τον
υπεύθυνο/ους του ομίλου. Μαθητές που δεν ανταποκρίνονται συστηματικά
στις παραπάνω υποχρεώσεις χάνουν το δικαίωμα συνέχισης της
παρακολούθησης των εργασιών του ομίλου.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ομίλου ο μαθητής
παίρνει πιστοποιητικό επιτυχούς συμμετοχής.

Το ελάχιστο εβδομαδιαίο ωράριο λειτουργίας ενός ομίλου είναι οι δύο
διδακτικές ώρες και το μέγιστο οι 4 ώρες.

Η λειτουργία ενός ομίλου θεωρείται επαρκής αν πραγματοποιούνται κατ’
ελάχιστο 40 ώρες ετησίως, για τους ομίλους με δίωρη εβδομαδιαία
λειτουργία και 80, για τους ομίλους με τετράωρη εβδομαδιαία λειτουργία.
Μέχρι την 30ή Ιουνίου κάθε σχολικού έτους δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα
του σχολείου οι προτεινόμενοι όμιλοι, το αναλυτικό πρόγραμμα και οι
προϋποθέσεις εισαγωγής των μαθητών σ’ αυτούς. Δηλώσεις ενδιαφέροντος
από τους μαθητές υποβάλλονται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου στη διεύθυνση του
σχολείου.

Η επιλογή των μαθητών στους ομίλους ολοκληρώνεται την πρώτη εβδομάδα
του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους και ταυτόχρονα ξεκινά η λειτουργία
τους, η οποία ολοκληρώνεται με το πέρας του σχολικού έτους (τηρούνται οι
σχολικές αργίες που ισχύουν για το υπόλοιπο σχολικό πρόγραμμα).

Share

Ζιζάννειο

Στατιστικά επισκέψεων

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterΣήμερα154
mod_vvisit_counterΧθες601
mod_vvisit_counterΑυτή την εβδομάδα1668
mod_vvisit_counterΤην περασμένη εβδομάδα1481
mod_vvisit_counterΑυτό το μήνα7368
mod_vvisit_counterΤον περασμένο μήνα10127
mod_vvisit_counterΌλες τις ημέρες152531

We have: 3 guests, 1 bots online
Your IP: 184.73.40.21
 , 
Today: Νοε 28, 2014

Ευγενικοί Χορηγοί

 

Στο πάρτι των παιδιών μας,
 Ευγενικοί Χορηγοί ήταν  :

  • με 20 δωρέαν Πίτσες... 

 

pizza23

  • με 80€ για αγορές ...

sklavenitis-2

Ευχαριστούμε